Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ cao về Y Dược Học

Tên tiếng Anh: Medical and Pharmacology Research Institute of High Technology.

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: IRMEPHA.

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ cao về Y Dược Học là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Viện được cấp chứng nhận Hoạt động Khoa học và Công nghệ số: A-2284 được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. 

One thought on “Giới thiệu Viện Y Dược Học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *