Địa chỉ :

82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại :

086 942 8888

Email :

irmepha@gmail.com