Địa chỉ :

Số 11 Lê Ngọc Hân, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại :

0816 11 6666

Email :

irmepha@gmail.com