VỀ CHÚNG TÔI

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ cao về Y Dược Học tên tiếng Anh: Medical and Pharmacology Research Institute of High Technology. Tên viết tắt bằng tiếng Anh: IRMEPHA.Viện Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Cao về Y Dược Học là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Viện được cấp chứng nhận Hoạt động Khoa học và Công nghệ số: A-2284 được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Xem thêm

BAN LÃNH ĐẠO

CHỦ TỊCH HĐQT VIỆN

TS. NGUYỄN HỮU LỤC

Nguyên Phó Chánh Văn Phòng

Chủ Tịch Nước

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

GS-TS HOÀNG TÍCH HUYỀN

Chủ Tịch HĐKH Viện, Nguyên Chủ Nhiệm Bộ Môn Dược – Lý Đại Học Y Hà Nội

BÁC SĨ

NGUYỄN ĐÌNH BANG

Nguyên Chủ Tịch HĐKH Bệnh Viện Bưu Điện

Nguyên Phó Giám Đốc Bệnh Viện Bưu Điện

THƯ NGỎ

Kính gửi Quý khách hàng và Quý đối tác! Lời đầu tiên, bằng tất cả sự trân trọng và yêu mến, Viện xin gửi tới Quý khách hàng và Quý đối tác, những ai đang cầm trên tay cuốn hồ sơ này lời chúc sức khoẻ, bình an.Viện chúng tôi là Công ty trực thuộc Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ cao về Y dược học – một tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ, đồng thời Viện được cấp chứng nhận Hoạt động Khoa học và Công nghệ số: A-2284. Với ý nghĩa là một công ty trực thuộc Viện Y Dược Học, thời gian vừa qua, Irmepha đã không ngừng khẳng định được sức mạnh…

Xem thêm

truyền hình nói về chúng tôi

TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

VTV1 CÔNG BỐ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ PHYTOSOME CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CAO VỀ Y DƯỢC HỌC

TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI ĐƯA TIN TOẠ ĐÀM CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CAO VỀ Y DƯỢC HỌC

TRUYỀN HÌNH QUỐC PHÒNG

TRUYỀN HÌNH QUỐC PHÒNG ĐƯA TIN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHYTOSOME CỦA VIỆN Y DƯỢC HỌC

Ứng dụng công nghệ Phytosome vào lĩnh vực y dược

Tìm hiểu về sản phẩm Phytosome Gold